SIKKERHET RUNDT BILEN

Betongvarer setter sikkerhet for sine ansatte og kunder i høysete. Ved levering av betong er sjåfør på betongbil og pumpe den som har det avgjørende ordet når det gjelder sikkerhet rundt bil/pumpe og dens arbeidsområde. Kunden er ansvarlig for: Sørg for sikker adkomst til levering sted. Dette innebærer nødvendige høyder og bredder, samt tilstrekkelig bæreevne på bruer … Fortsett å lese SIKKERHET RUNDT BILEN