FRAMKOMMELIGHET

En vanlig betongbil uten lass veier ca 15 tonn. 1 m3 betong veier ca 2.400 kg, et fullt lass på 6,5 m3 veier over 30 tonn.

Det er derfor viktig at forholdene på byggeplassene er tilrettelagt for å motta så tunge biler. På våren må ofte lass-størrelsen reduseres pga dårlig bæreevne under teleløsningen (offentlige restriksjoner i tillegg til en vurdering av grunnforhold på byggeplass).

Våre transportører har god erfaring i å vurdere de forskjellige adkomstene. Dersom transportøren er i tvil om framkommeligheten til leveringsstedet skal de ta dette opp med kunde, og alternative løsninger skal diskuteres.

Dersom transportøren mener at forsøk på å fullføre leveransen medfører stor risiko for å kjøre seg fast, men at han i samarbeid med kunde er blitt enige i at man skal gjøre et forsøk på å levere, må kunde bekrefte skriftlig at han hefter for mulige kostnader forbundet til innleie av redningshjelp, samt for eventuelle skader som oppstår på materiellet som følge av samme forhold.

Vi gjør også oppmerksom på at bestilt betong er å betrakte som kundens vare, og kunden må selv avgjøre hva som skal gjøres med denne. Betongbilen har mulighet til å ta med varen tilbake til avfallsplass. Kunden må betale for varen og transport til byggeplass, og ekstrakostnader forbundet til retur og avfallshåndtering blir belastet.